Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda
Školská 977, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 23 35
e-mail: msskolskamad@gtsmail.sk
školská jedálen:  sjskolska@new.samorin.sk

Materská škola
Školská 977, Šamorín
Tel.: 031/562 23 35
e-mail: msskolskaslov@gmail.com
školská jedálen:  sjskolska@new.samorin.sk

Materská škola – Óvoda
Ul. Márie 682, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 20 18
školská jedálen: sjulicamarie@new.samorin.sk

Materská škola – Óvoda
Veterná 496, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 32 08
e-mail: msveterna@gtsmail.sk
školská jedálen: sjveterna@new.samorin.sk

Materská škola – Óvoda
Poľovnícka 1129, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 37 68
e-mail: mspolovnicka@gtsmail.sk
školská jedálen: sjpolovnicka@new.samorin.sk

Materská škola – Óvoda
Dunajská 1061, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 38 80
e-mail: msdunajska@gtsmail.sk

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda
Prvá ulica 108, Šamorín – Mliečno, Somorja – Tejfalu
Tel.: 031/562 21 33
e-mail: msmliecno@new.samorin.sk
školská jedálen: sjmliecno@new.samorin.sk

Materská škola
Gazdovský rad 41, Šamorín
Tel.: 031/562 34 90
e-mail: msgazdovsky@gtsmail.sk
školská jedálen: sjgazdovsky@new.samorin.sk