Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Projekt “Na kolesách od Bielych Karpát po Dunaj” je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR -ČR 2007 -2013. Vedúcim partnerom projektu je mesto Šamorín a jeho cezhraničným partnerom je mesto Uherský Brod.
Aktivity projektu:

  1. Príprava cyklistickej mapy, ktorá obsahuje návrh cyklistickej trasy z Uherského Brodu do Šamorína.
  2. Vybudovanie dreveného prístrešku na hrádzi Dunaja pre cyklistov a rekonštrukcia historického dreveného prístrešku v Pomle ako odpočinok pre cyklistov a návštevníkov náučného chodníka v parku.
  3. Propagácia cykloturizmu formou spoločných podujatí: “Deň bez áut” v Uherskom Brode a “Deň športu v zrkadle Európskeho týždňa mobility” v Šamoríne.

Celkové oprávnené výdavky projektu 30.482,44 EUR.

Mapu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.