Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne vydáva mesačník Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke.
Z 28 strán 4 stredné strany obsahujú inzeráty.

Noviny vychádzajú v náklade 3000 kusov, sú bezplatné, distribuujú sa v Šamoríne a v okolitých dedinách, a v celom rozsahu sa zverejňujú na web-stránke mesta: www.new.samorin.sk

Šamorín a okolie – mesačník Mestského zastupiteľstva v Šamoríne.
Vydáva: Mestské zastupiteľstvo.
Za vydanie zodpovedá: Csaba Orosz, primátor mesta (tel.: 5900 418).
Redaktor: Adrián Lőrincz
Manažér a grafická úprava: Koppány Kovács
Jazyková úprava: Melinda Klein
Tlačiareň: Valeur s.r.o., Dunajská Streda
Rozširuje: D. A. CZVEDLER spol. s r. o., Šamorín.
Registračné číslo: EV3096/09
ISSN 1338-9068
Sídlo vydávateľa:

Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. Telefon: 562 81 61. Fax: 5900 400.
IČO: 305 723
E-mail: noviny@new.samorin.sk, redakcia@new.samorin.sk.

• Ceny inzercie môžete stiahnuť tu!

• OBJEDNÁVKA