Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za IV. štvrťrok 2018
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za III. štvrťrok 2018
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za II. štvrťrok 2018
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za I. štvrťrok 2018
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za IV. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK Oprava cien nad 5.000.- € za I. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov od 1.1.2017 do 31.3.2017
  GDE Error: Requested URL is invalid
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za II. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  GDE Error: Requested URL is invalid

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za III. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  GDE Error: Requested URL is invalid