Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Názov projektu: Moderné kláštory
Kód projektu:  SKHU/1601/1.1/030
Začiatok a ukončenie projektu:    11/2017 – 10/2019
Financovanie projektu:  1 338,967,70 Eur ( ERDF – program  Interreg V-A Slovensko – Maďarsko )
1 575 256,112 Eur (celkový rozpočet projektu)

Obsah projektu:
Hlavným cieľom projektu je rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, a pomocou spoločných aktivít medzi Šamorínom a Svätým Bencér Mórom v Győri zvýšiť atraktivitu prihraničného regiónu. Hlavné aktivity projektu sú nasledovné: rekonštrukcia budovy Koruny v Šamoríne a rekonštrukcia budovy Svätého Bencés Mór v Győri, vytvorenie stálych výstav v rámci rekonštruovaných budov, organizovanie spoločných konferencií cirkevo – kultúrnou tematikou, workshopov a vystúpenia spoločných speváckych zborov. Tieto udalosti sa uskutočnia vo spojení prihraničných partnerov, pričom otváracia konferencia bude v Győri a ukončovacia bude v Šamoríne. Výsledkom projektu bude značné zvýšenie návštevnosti z druhej strany hranice, vybudovanie strategickej spolupráce v oblasti kultúry pomocou 8 spoločných podujatí ročne, a zabezpečenie ročne 1500 návštevníkov na výstavách na obidvoch stranách hranice.  Cieľová skupina spoločných konferencií je približne 400 osôb z radov základných škôl, stredných škôl, zástupcov cirkevného života a nie v poslednom rade obyvatelia a návštevníci okolia Šamorína a Győru. Rekonštrukcia objektu Koruny v srdci Šamorína umožňuje vybudovanie kultúrno – turistickej informačnej kancelárie, ktorej návštevnosť bude ročne min 1000 ľudí, čo bude mať veľký vplyv na rozvoj cestovného ruchu.

 

Aktuality ohľadom projektu

 

Obsah tejto stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie