Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pamätník M. R. Štefánika bude obnovený

25. mar 2019.

Dnes bolo na Gazdovskom rade zahájené reštaurovanie pamätníka M. R. Štefánika. Práce financuje samospráva mesta Šamorín, ktorá pri príležitosti 100. výročia úmrtia štátnika sa zaviazala o jeho obnovenie. Pamätník pozostáva z dvoch častí: z reliéfu s podobiozňou M. R. Štefánika, ktorého autorom je Ladislav Majerský a z nosného podstavca, ktorý vytvoril Pavol Mikšík. Pri reštaurátorských prácach bude potrebné odstránenie koróznej vrstvy z reliéfu, jeho preleštenie a zapatinovanie, v prípade nosného podstavca má dôjsť k chemickému a technickému odstráneniu lišajníkov, k odstráneniu narušených betónových častíc, k zakonzervovaniu záverečným protikoróznym náterom a k vyzlateniu písma na mramorovej tabuli. Reštaurátorské práce vykonáva historik umenie Mgr. Peter Krivda, ktorý spolupracuje aj na obnove kostolíka v mestskej časti Šámot a tzv. špitálskej kaplnky.
Milan Rastislav Štefánik v rokoch 1889 a 1890 navštevoval evanjelické lýceum v Šamoríne; generál zahynul pri páde lietadla pri Bratislave dňa 4. mája 1919.