Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mesto Šamorín sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta SR, Bratislavy.

Výstavbou Vodného dieľa Gabčíkovo sa v katastri mesta vytvorila Hrušovská zdrž a vybudoval sa prívodný kanál, ktoré sú dnes turistickou atrakciou a ponúkajú možnosti vodných športov a vodnej turistiky. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská cyklistická cesta, ktorá je jednou z cyklistických tepien Európy. Na severozápadnom kraji mesta sa na 10 hektároch pozemku rozprestiera krásny lesopark nazývaný Pomle s náučným chodníkom. Tento park plní dôležitú enviromentálnu, kultúrnu, estetickú aj rekreačnú funkciu. V Šamoríne pravidelne organizujú medzinárodné kultúrne podujatia ako napríklad Samaria – Dni starej hudby, New Music At Home, Letný hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty. V mestskej časti Mliečno sa už viac ako 100 rokov organizuje Fašiangová slávnosť.

Podľa výberu a náročnosti záujemcov sú tu veľmi dobré podmienky na ubytovanie a stravovanie turistov. V reštauráciách ponúkajú gastronomické špeciality Žitného ostrova. V komplexe Hotela Kormorán Vás privítajú aj s nadštandardnými službami, občerstviť sa však môžete aj v zariadeniach rýchleho stravovania. Šamorín je ideálnym východiskovým bodom na absolvovanie výletov do oblasti Malých Karpát ale aj do Bratislavy, Viedne a Győru. Na ostrove, miestnymi obyvateľmi nazývanom „Malý Žitný ostrov”, medzi prívodným kanálom elektrárne Gabčíkovo a hlavným tokom Dunaja sa miestami zachovali prirodzené porasty lužných lesov kam smeruje taktiež veľa turistov.