Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

MATRIČNÝ ÚRAD

 

ODBOR EKONOMICKÝ

 

ODBOR ORGANIZAČNÝ A SPRÁVNY

 

ODBOR PODNIKATEĽSKÝ, BYTOVEJ AGENDY A CESTOVNÉHO RUCHU

 

REFERÁT DOPRAVY, VEREJNÉHO PORIADKU A BEZPEČNOSTI

 

REFERÁT ŽP

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

 

KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

 

KOMISIA PRE KULTÚRU


REFERÁT KULTÚRY A ŠPORTU