Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Základná škola Mateja Bela
Kláštorná 995/4
Šamorín
web: http://www.zsklasam.sk/

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským
Corvin Mátyás Alapiskola

Rybárska 1093/2, Šamorín
Somorja, Halász utca 1093/2.
web: http://www.zscorvin.sk/

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  – Alapiskola
Prvá ulica 124, Šamorín – Mliečno
Somorja – Tejfalu, Első utca 124/31
facebook

Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola

Parková 49/4, Šamorín
Somorja, Park utca 49/4.
web: http://zusnew.samorin.sk/

Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola 
Pomlejská cesta 1, Šamorín
Somorja, Pomléi út 1
web: https://specialnazssamorin.edupage.org