Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Gymnázium M.R. Štefánika s vyuč. jazykom slovenským
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 21 97
web: http://gymmrssam.edupage.org/

Gymnázium I. Madácha s vyuč. jazykom maďarským
Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 22 57
web: https://madach.edupage.org/

Súkromná hotelová akadémia SD Jednota
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
a Jednota Fogyasztási Szövetkezet Magán Szakközépiskolája
Vinohradnícka 48, 931 01 Šamorín
Tel. +421-( 0 ) 31 562 24 15
e-mail: sekretariat.hasossamorin@gmail.com
web: www.hasossamorin.edu.sk