Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Symboly mesta Šamorín:

a) erb mesta
b) vlajka mesta
c) pečať mesta

Opis symbolov a ich používanie je upravené všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín.

Opis mestského erbu
V striebornom ranogotickom štíte Panna Mária so zlatou korunou na hlave, oblečená do dlhého bohato nazberaného modrého plášťa, na dolnom okraji plášťa a okolo hlavy je vidieť zlatú podšívku a do bohato nazberaných šiat sedí na zlatej lavici a je otočená trochu doľava. Pravou rukou drží zlaté žezlo. Na ľavej strane v jej náručí sedí dieťa Ježiš, má  strieborné telo so zlatou svätožiarou okolo hlavy, v ľavej ruke držiac zlaté jablko s krížikom. Pravá ruka Ježiška je položená na pravú ruku Panny Márie. Horné ukončenia žezla a koruny je poznačené ranogotickým štýlom.

Pečať mesta Šamorín
1) Pečať mesta Šamorín tvorí erb mesta Šamorín s hrubopisom „MESTO ŠAMORÍN – SOMORJA VÁROS“.
2) Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov.
3) Pečať uschováva primátor mesta.

Vlajka mesta Šamorín
Vlajka mesta Šamorín pozostáva zo štyroch vodorovných prvkov, farebne  korešpondujúcich s farbami erbu. Farby sú zaradené v poradí žltá, červená, biela, modrá.
Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom.