Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Prichádza výstava Evy Masarykovej: Somorgraphy

26. mar 2019.

V galérii At Home Gallery sa uskutoční 30. marca 2019, o 17:00 hod. vernisáž výstavy Somorgraphy. Jej autorka, Eva Masaryková je radená k autorom gendrovo citlivých výtvarných tendencií slovenského sochárstva. Site-specific inštaláciou sa jej autorka vyznáva z väzieb ku krajine a svojho priestoru, chápaného ako „doma“. Hrá sa s významom topografie miesta, vzťahuje sa k jeho histórii aj k prítomnému rozpoloženiu. Ako autorka uviedla, na začiatku stála fascinácia technickou stavbou šamorínskeho vodojemu, objektom takým známym a dominantným z rovinatej Podunajskej nížiny. Ďalšou ideou bolo otočiť šamorínsku synagógu, vďaka pôvodným terénnym danostiam jemne pootočenú na juhovýchod, zmenou mierky rituálne na východ.
Eva Masaryková žije v Hamuliakove, iba pár kilometrov od Šamorína, štrnásty rok. Tvorbou objektu aktuálneho stavu 3 D mapy centra mesta ohmatala, spoznala a privlastnila si dané reálie a sochársky ich interpretovala v línii kartografov minulosti, ktorých mapy sú vytvorené s istou mierou štylizácie. Hovorí o tom, aký je osobný a emocionálne zainteresovaný pohľad určujúci pre vnímanie reality, ale aj pre výklad dejín a histórie. Objekt je tvorený z hliny pre miesto, obyvateľov mesta, pre „domácu“ synagógu s akcentom pocitu domova.
Živelný spôsob výpalu v drevopeci a v pilinovej dymovej peci (temer) na tom istom mieste, Šamorín prežiahnutý ohňom v Hamuliakove, určuje jeho výtvarný výraz s asociáciou na archeológiu, s vedomím plynutia času, neustáleho nahrádzania včerajška dneškom a dneška zajtrajškom.
Výstava v bývalej synagóge potrvá do 28. apríla 2019.

Projekt bol realizovaný vďaka udeleniu štipendia z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Zdroj: tlačová správa At Home Gallery
Foto: Adrián Lőrincz